Wednesday, October 31, 2012

::. TUGASAN PADA MINGGU INI .::

1) Penyataan Masalah :
  • Dikenalpasti bahawa mahasiswa dan mahasisiwi Universiti Malaya sukar untuk membeli makanan pada hari Sabtu dan Ahad akibat dari kekangan masa dan masalah pengangkutan. Oleh itu mereka lebih gemar memakan makanan segara pada hujung minggu.
  • Melalui tinjauan awal, kami dapati mahasiswa dan mahasisiwi yang mengulangkaji di Perpustakaan Utama menghadapi kesukaran untuk mendapatkan makanan disebabkan café yang berdekatan seperti café di KPS tidak beroperasi pada hari Sabtu dan Ahad.
  • Bagi mahasiswa dan mahasisiwi di Kolej Kediaman Kelapan yang mengambil pakej makanan berkala di dewan makan menghadapi masalah mendapatkan makanan pada hari Sabtu dan Ahad disebabkan dewan makan tutup.
  • Selain itu didapati mahasiswa dan mahasisiwi di setiap kolej kediaman menghadapi masalah pengangkutan untuk membeli makanan pada waktu malam terutamanya pelajar perempuan.
2) Jenis Perniagaan : Pekhidmatan

3) Skop Perniagaan : Perhidmatan Penghantaran Makanan
                          ( Food Delivery Services)
  
4) Sasaran Perniagaan :-
                   i.Sasaran pelanggan   : Warga Universiti Malaya(kakitangan dan mahasiswa/i)
                 ii. Sasaran tempat       : Perpustakaan Utama dan kolej-kolej   kediaman UM.
              iii.  Waktu operasi          : 9.00 a.m-12.00 p.m
              iv.   Jenis pengangkutan  : Motosikal.

/
 
BORANG SOAL SELIDIK

Jantina             :     L                                          P      
Umur               : …22 tahun……..

Arahan :Sila jawab soalan di bawah dengan tandakan (/) pada ruangan yang disediakan.      

BIL
                                      SOALAN                                                                  
YA
TIDAK

1.

Adakah susah untuk mendapatkan makanan pada hujung minggu ( Sabtu & Ahad ) ?


/


2.

Adakah anda memerlukan makanan pada waktu lewat malam ?

/


3.

Sekiranya tempahan di buat secara online, adakah anda bersetuju?


/

4.

Sekiranya tempahan di buat secara sistem pesanan ringkas, adakah anda bersetuju?

/


5.

Adakah anda sanggup membayar kos penghantaran?

/


6.

Sekiranya perkhidmatan penghantaran makanan di adakan, adakah anda berminat untuk melanggan?
/


Pihak kami telah mengedarkan sebanyak 30 borang kaji selidik kepada beberapa mahasiswa dan mahasisiwi serta kakitangan Universiti Malaya... hasil yang kami dapati kesemua mereka bersetuju sekiranya perkhidmatan penghantaran makanan ini diadakan. :)100%   Bersetuju Perkhidmatan Penghantaran Makanan di adakan.

lihat la video dari kami....

No comments:

Post a Comment