Thursday, November 8, 2012

::. KISAH KAMI .::


Miss Elaine yang kami hormati.. kami selaku ahli kumpulan 15 APK ingin memohon seribu kemaafan di atas ketidakhadiran kami semua ke kuliah Miss Elaine yang bertarikh 2 November 2012 (Jumaat) pada minggu lepas.

Hal ini kerana seluruh ahli kumpulan kami diwajibkan untuk menghadiri wacana ilmiah yang bertajuk “ PENGHAYATAN NILAI DAN ETIKA ISLAM : APLIKASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN” yang bermula dari 8.30 pagi sehingga 12.00 tengah hari pada tarikh 2 November 2012.

Wacana ilmiah ilmiah ini anjuran dari Jabatan Shariah dan Pengurusan. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya . Oleh sebab kami  semua mahasiswa dan mahasiswi dari jabatan berkenaan kehadiran kami ke wacana ilmiah tersebut adalah diwajibkan.

Disebabkan ketidakhadiran kami semua ke kuliah Miss Elaine pada hari berkenaan menyebabkan kami semua tidak dapat membuat refleksi untuk sesi pembelajaran pada hari berkenaan. Kami memohon kemaafan atas kesulitan yang berlaku. :(No comments:

Post a Comment